[Trilinos-Users] Fwd: missing copy constructor

Riccardo Rossi rrossi at cimne.upc.edu
Tue Sep 20 16:46:14 EDT 2016


---------- Forwarded message ----------
From: "Riccardo Rossi" <rrossi at cimne.upc.edu>
Date: 20 Sep 2016 3:57 p.m.
Subject: missing copy constructor
To: "trilinos-users at software.sandia.gov" <trilinos-users at software.sandia.gov
>
Cc:

Dear List,

i am trying to copy construct an
Epetra_FECrsMatrix from an Epetra_CrsMatrix,

but no copy constructor is available.

that is

given

Epetra_CrsMatrix A

Epetra_FECrsMatrix FE_A( A )

does not compile.


do i need to copy manually the matrix row by row or is there any better way
of doing it?
is there a good reason for which the copy constructor is not available?

thank you & regards
Riccardo

-- 


*Riccardo Rossi*

PhD, Civil Engineer


member of the Kratos Team: www.cimne.com/kratos

Tenure Track Lecturer at Universitat Politècnica de Catalunya,
BarcelonaTech (UPC)

Full Research Professor at International Center for Numerical Methods in
Engineering (CIMNE)


C/ Gran Capità, s/n, Campus Nord UPC, Ed. C1, Despatx C9

08034 – Barcelona – Spain – www.cimne.com  -

T.(+34) 93 401 56 96 skype: *rougered4*<http://www.cimne.com/>

<https://www.facebook.com/cimne> <http://blog.cimne.com/>
<http://vimeo.com/cimne> <http://www.youtube.com/user/CIMNEvideos>
<http://www.linkedin.com/company/cimne> <https://twitter.com/cimne>

Les dades personals contingudes en aquest missatge són tractades amb la
finalitat de mantenir el contacte professional entre CIMNE i voste. Podra
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
dirigint-se a cimne at cimne.upc.edu. La utilització de la seva adreça de
correu electronic per part de CIMNE queda subjecte a les disposicions de la
Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç
Electronic.

 Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.
<http://www.cimne.com/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://trilinos.org/pipermail/trilinos-users/attachments/20160920/e56632c5/attachment.html>


More information about the Trilinos-Users mailing list