[Trilinos-Users] ThreadSafe parallel assembly

Riccardo Rossi rrossi at cimne.upc.edu
Sun Apr 13 11:22:16 MDT 2014


Dear list,

i have been looking at the code in the EpetraCRS matrix and found
that if "EPETRA_HAVE_OMP_NONASSOCIATIVE" is defined
the function "SumIntoGlobalValues" shall be threadsafe.

does it exist any documentation of this? any other interesting option?

thx in advance
Riccardo

-- 


*Riccardo Rossi*

PhD, Civil Engineer


member of the Kratos Team: www.cimne.com/kratos

lecturer at Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech (UPC)

Research fellow at International Center for Numerical Methods in
Engineering (CIMNE)


C/ Gran Capità, s/n, Campus Nord UPC, Ed. C1, Despatx C9

08034 – Barcelona – Spain – www.cimne.com  -

T.(+34) 93 401 56 96 skype: *rougered4* <http://www.cimne.com/>

 <https://www.facebook.com/cimne>
<http://blog.cimne.com/><http://vimeo.com/cimne><http://www.youtube.com/user/CIMNEvideos><http://www.linkedin.com/company/cimne><https://twitter.com/cimne>

Les dades personals contingudes en aquest missatge són tractades amb la
finalitat de mantenir el contacte professional entre CIMNE i voste. Podra
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
dirigint-se a cimne at cimne.upc.edu. La utilització de la seva adreça de
correu electronic per part de CIMNE queda subjecte a les disposicions de la
Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç
Electronic.

 Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.
 <http://www.cimne.com/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://software.sandia.gov/pipermail/trilinos-users/attachments/20140413/014d8b8f/attachment.html>


More information about the Trilinos-Users mailing list